Jakość Tradycja

Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość
Tradycja” za krajowy system jakości żywności.

Opis systemu jakościowego „Jakość Tradycja”

System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej
jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

System stawia na:

 • Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające
  z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy
  odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie
  wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do
  uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z
  Regulaminem Znaku, który został przyjęty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a
  wcześniej zatwierdzony przez Radę, Zarząd Izby oraz Związek Województw Rzeczypospolitej
  Polskiej. Znak Jakość Tradycja jest znakiem zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym za numerem
  Z-307821 i chroniony zgodnie z prawem własności przemysłowej jako znak wspólny gwarancyjny.
 • Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności,
  potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku
  jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje
  produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest
  zgodna z metodą deklarowaną we wniosku. Wyboru jednostki kontrolnej dokonują sami
  producenci, koszty kontroli ponoszą uprawnieni do korzystania ze Znaku. Kontroli tej nie
  należy mylić z kontrolą urzędową gwarantującą bezpieczeństwo żywności dokonywaną przez
  odpowiednie służby weterynaryjne lub sanitarne.
 • Otwartość Systemu: do systemu organizowanego prze PIPRiL we współpracy ze Związkiem
  Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni,
  przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium
  przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. Nie można odmówić, bez ważnych powodów,
  prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie.
  Uczestnictwo w systemie potwierdzania jakości żywności jest całkowicie dobrowolne.
 • Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze
  znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu
  kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności
  produktu (traceability).

Produkty

Masło extra

Surowcem wykorzystywanym do produkcji masła extra jest śmietanka pochodząca wyłącznie z mleka krowiego poddawana procesowi zmaślania,. Mleko do produkcji masła extra pochodzi z własnej bazy surowcowej. Brak w nim jakichkolwiek dodatków tłuszczów roślinnych, Masło Extra produkowane jest metodą tradycyjną, niezmienioną od 1923r. z zastosowaniem wyłącznie obróbki fizycznej – temperatura , oraz mechanicznej – wirowanie, homogenizowanie […]

SER TWAROGOWY PÓŁTŁUSTY

Ser Twarogowy Półtłusty wyprodukowany jest z mleka pasteryzowanego poprzez obróbkę skrzepu dodając zakwas czystych kultur mleczarskich. Był niemal od początku istnienia mleczarni , do produkcji używano mleka krowiego ukwaszonego kulturami bakteryjnymi po uzyskaniu skrzepu prowadzono jego obróbkę po czym prasowano w prasach pyłożonych chustą, po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji krojono ręcznie i pakowano.Jest bogatym źródłem witamin […]

SER TWAROGOWY TŁUSTY

Ser Twarogowy Tłusty wyprodukowany jest z mleka pasteryzowanego poprzez obróbkę skrzepu dodając zakwas czystych kultur mleczarskich. Był produkowany niemal od początku istnienia mleczarni . długo zachowuje świeżość niepowtarzalny zapach i smak. Nasz ser twarogowy tłusty ma cechy tego, który był produkowany dawniej w warunkach domowych nadal produkowany metodą tradycyjną, gdzie w poszczególnych jej etapach przestrzegane […]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.